Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Wyjazd do Bielska-Białej

W podróż do Bielska-Białej, kończącej rajd z okazji 75 rocznicy szlaku bojowego patrona, generała Józefa Kustronia

Wyjazd do Bielska-Białej był częścią szkolnych obchodów 75 rocznicy szlaku bojowego i tragicznej śmierci generała brygady  Józefa Kustronia. Uczniowie, którym towarzyszyli pedagodzy: Pani Elżbieta Boruch oraz Pan Tadeusz Zawiślan odwiedzili Szkołę Podstawową Nr 28, która od 16 września 1987 roku nosi imię gen. Józefa. Kustonia. Sądeczanie ze sztandarem Szkoły uczestniczyli w uroczystej akademii przygotowanej przez młodzież "podstawówki". Na miejscu do delegacji dołączyła Pani Elżbieta Sajdak
 emerytowana nauczycielka z ZSEM, która wraz z mężem osiadła w tym mieście związanym z gen. Kustroniem. Po akademii sądecka młodzież spotkała się z Dyrekcją, zapoznała się z historią szkoły na Osiedlu Hałcnów.
Następnym punktem na mapie rajdu szlakiem bohaterskiego generała w Bielsku Białej był Wojskowy Ośrodek Kultury, Klub Garnizonowy "Dom Żołnierza" im. gen. J. Kustonia. Obiekt, w którym obecnie mieści sie Klub Garnizonowy powstał w połowie lat 20 XX w. i od samego początku należał do wojska. W 1989 r. dokonano jego otwarcia jako Wojskowego ośrodka Kultury, a od 1990 r. nosi imię gen. Józefa Kustronia.
W drodze powrotnej do Nowego Sącza odwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Józef Kustroń w październiku 1935r. objął dowództwo 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku. Z dywizją wziął udział w zajęciu Zaolzia. W marcu 1939 otrzymał awans na generała brygady. W Bielsku, mieście o dużym procencie ludności niemieckiej, Kustroń zaangażował się aktywnie w działalność o polskim charakterze społeczno-politycznym, gospodarczym i narodowym. Za działalność na terenie Bielska i Białej berlińskie gestapo umieściło go na liście proskrypcyjnej. Jeszcze przed wojną musiał zmagać się z niemiecką dywersją, którą polecił zlikwidować w początkach kampanii wrześniowej. Od 1 września jego dywizja uczestniczyła w ciężkich walkach odwrotowych, po których osłabiona przedarła się na południową Lubelszczyznę.
Dowództwo 21 DPG i jej pododdziały stacjonowały m.in. w Nowym Sączu, Bielsku- Białej, Cieszynie, Krakowie, a tuż przed wybuchem wojny – również w Boguminie.