Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Wizyta wiceministra Tadeusza Sławeckiego

W dniu 14 marca naszą szkołę odwiedził szczególny gość – Tadeusz Sławecki – Wiceminister, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli najzdolniejsi uczniowie – zdobywcy tytułów laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, osiągający wysokie wyniki w nauce, wykazujący się zaangażowaniem w różne dziedziny pracy pozaszkolnej.

„Udowodniliście, że można kształcić bardzo dobrze pod względem zawodowym, a jednocześnie dbać o rozwój osobowości uczniów. Sukcesy waszej szkoły świadczą, że placówka dba o wszechstronny rozwój ucznia” – mówił do zebranych (młodzieży, nauczycieli, kierownictwa szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców) wiceminister.

W spotkaniu wzięli również udział małopolski wicekurator oświaty – Grzegorz Baran, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Stanisław Szudek i dyrektor Fundacji Sądeckiej – Monika Fikiel-Szkarłat, dyrekcja i nauczyciele ZSEM.

Dyrektor Walenty Szarek przedstawiając naszą szkołę podkreślił „skarbem tej szkoły są ludzie. Mamy wspaniałych, ambitnych uczniów i niezwykle zaangażowanych nauczycieli”.

Więcej informacji:
www.sadeczanin.info
www.tv-ns.pl