Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Uczniowie Elektryka "zabrali głos

Uczniowie Elektryka  "zabrali głos" podczas debaty szkolnej w ramach ogólnopolskiej akcji "WF z klasą".

‘’ SPORTOWA MOC ELEKTRYKA ‘’

Dnia 17 października 2013 (a więc z lekkim poślizgiem) przeprowadzona  została debata w ramach ogólnopolskiej akcji "WF z klasą". Celem debaty była rozmowa o sposobie udoskonalenia zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego  i rekreacyjnych w szkole, a  także zadecydowania jaką aktywność sportową będziemy realizować w ramach projektu .

Obrady miały na celu poznanie opinii uczniów na temat prowadzonych lekcji wf-u (plusy i minusy) oraz zebranie ciekawych pomysłów i rozwiązań, aby każdy uczeń  chętniej uczestniczył w zajęciach sportowych. Przygotowując się do debaty, losowo wybrani uczniowie  wypełnili ankiety , które naprowadziły nas (koordynatorów projektu) do opracowania  planu debaty i sprawnego przeprowadzenia całego przedsięwzięcia. Okazało się, że w zasadzie nie ma w szkole uczniów, którzy nie lubią wychowania fizycznego, z czego powinni chyba być zadowoleni organizatorzy tego programu bo my nauczyciele wf jesteśmy.  Nie mamy nieuzasadnionych  zwolnień z lekcji WF, a uczniowie lubią  wszelkie formy ruchu, które są realizowane w szkole.

Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe plakaty o mającej odbyć się debacie.

Sportowy Okrągły Stół odbył się w sali gimnastycznej. Uczestnikami byli nauczyciele wychowania fizycznego , wicedyrektor ds. wychowawczych i wicedyrektor ds. dydaktycznych oraz ponad 100 uczniów. Debatę prowadziła Pani Laura Wontorczyk oraz Pani Ewa Bereś - nauczycielki wychowania fizycznego. Uczestnicy debaty w czterech zespołach roboczych zastanawiali się nad propozycjami jeszcze lepszego udoskonalenia i uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego i szkolnych zajęć pozalekcyjnych . Uczniowie mogli swobodnie mówić o tym co lubią, czego się obawiają, co im  przeszkadza na zajęciach ruchowych. 

Pierwsze zadanie polegało na tym aby, każdy  zespól na dużych arkuszach papieru, wynotował na jednej części + (co im się podoba na wf) ..na drugiej – (co dokładnie przeszkadza, czego brakuje na wf).

Najczęściej pojawiały się w +:
- Przyjazna i miła atmosfera na zajęciach  
- Baza sportowa  ( boisko wielofunkcyjne, siłownia, sala  gimnastyczna , skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą )
- Uczniowie wyjeżdżają na wiele zawodów sportowych i zajmują pierwsze lub wysokie miejsca
- Wyjazdy na narty
- Ciekawie prowadzone zajęcia
- Postawa nauczyciela wychowania fizycznego

Na minusie :
- Duża liczba grup klasowych na jednej jednostce lekcyjnej równocześnie
- Ciasne szatnie
- Zły parkiet w sali gimnastycznej
- Brak bieżni La
- Mało wyjść na basen
- Mało zajęć w terenie

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że zajęcia są ciekawe, intensywne i urozmaicone.  Uczniowie chętnie w nich uczestniczą natomiast należy poprawić bazę sportową.

W drugim zadaniu wszyscy mieli za zadanie zastanowić się co zrobić aby lekcje wf były jeszcze ciekawsze i jak  urozmaić liczne już w naszej szkole - dodatkowe zajęcia sportowo rekreacyjne. Swoje propozycje zapisywali na planszach. Po zakończonej pracy, przedstawiciele grup zapoznali wszystkich z wynikami. A oto niektóre z nich :
‘’ w ramach wychowania fizycznego więcej wyjść na basen’’
‘’krótsze ćwiczenia ogólnorozwojowe na konto gier zespołowych w czasie wf’
‘’ więcej zajęć dodatkowych dla uczniów mniej uzdolnionych sportowo ‘’
‘’ zajęcia w terenie / np. Nordic  Walking,
‘’częstsze wyjazdy na narty’’

Wspólnie zdecydowaliśmy, że zadaniem do realizacji w ramach projektu będzie zainicjować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

Podejmując  do realizacji to zadanie postanowiliśmy, że pomimo dużej oferty dostępnych już zajęć  pozalekcyjnych (sportowych),  uczniowie mogą dodatkowo dwa razy w tygodniu korzystać z zajęć  sportowo-rekreacyjnych w sali gimnastycznej, siłowni oraz na basenie miejskim, gdzie będą mogli rozwijać soje zainteresowania sportowe ćwiczyć grać po prostu dobrze się bawić i być aktywnym sportowo. W  okresie zimowym będzie zwiększona ilość wyjazdów z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach. Podobnie jak w ubiegłych latach będzie realizowany program Ministerstwa Sportu ‘’ Alpejczykiem każdy zostać może ‘’. Zupełną nowością będą zajęcia  w terenie –  w tym zajęcia  z Nordic Walking. Inne nowe  pomysły będziemy realizować również po zakończeni programu WF z klasą.

Debatę można uznać za bardzo udaną, bowiem wszyscy uczestnicy aktywnie brali w niej udział, a przy okazji my, nauczyciele wychowania fizycznego dowiedzieliśmy się jak wyglądają nasze lekcje z punktu widzenia  ucznia. Wychowanie fizyczne to nie tylko podstawa programowa, ale przede wszystkim młody człowiek, który ma swoje pragnienia również te sportowe.

 „Nie może być zdrowego umysłowo człowieka  bez kształtowania jego sprawności fizycznych”

Dziękujemy uczniom i nauczycielom wf i dyrekcji  za zaangażowanie się w wspólne spotkanie. Pragniemy dodać, że nie jest to jedyny program, w którym bierze udział nasza szkoła .

Od września realizujemy również Szwajcarsko-Polski  Program ( KIK/34) pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.