Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Technik teleinformatyk

Image

TECHNIK
TELEINFORMATYK

Opis zawodu:

Teleinformatyk to nowy zawód, który łączy w sobie co najmniej trzy dyscypliny: elektronikę, informatykę i zdobycze telekomunikacji. Trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez telefonów, Internetu czy telewizji. Korzystamy z nich w dużej mierze za przyczyną nauki, jaką jest teleinformatyka. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux. Do zadań technika teleinformatyka więc może należeć, np. projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi, dlatego ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Ciągły rozwój telekomunikacji wymusza zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie.

Technicy teleinformatycy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach korzystających z elektronicznej informacji, także w organach administracji publicznej. Pracują też w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektując i wdrażając nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu technik teleinformatyk nasza szkoła posiada takie specjalistyczne pracownie.

Aby kształcić się w zawodzie teleinformatyka, niezbędne są zdolności matematyczne, informatyczne oraz techniczne, analityczny umysł, dobra pamięć, zdolność koncentracji, dokładność i systematyczność na co dzień.

Kwalifikacje:

 • EE.10 – Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • EE.11 – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Przedmioty specjalistyczne:

 • język obcy w branży teleinformatycznej
 • działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej
 • elektrotechnika i elektronika
 • transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
 • urządzenia teletransmisyjne
 • sieci komputerowe
 • systemy i sieci transmisyjne
 • podstawy komutacji cyfrowej
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • systemy komputerowe
 • konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych