Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL SZLACHETNA PACZKA

W ramach akcji „SZLACHETNA PACZKA” przeprowadzonej
przez wychowanków internatu łącznie z klasą 1jT ZSE-M zebrano sumę 1000, 59 zł.
Za zgromadzone pieniądze dokonano zakupów żywności trwałej i środków czystości, które przekazano wybranej wcześniej rodzinie.

Za udział w tej akcji zostaliśmy uhonorowani przez organizatora- Stowarzyszenie „Wiosna”- specjalnym  „Certyfikatem”.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!