Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Spotkanie z Policją

Spotkanie z Policją

Tematyka spotkania:
  • pojęcia: małoletni, nieletni, demoralizacja
  • odpowiedzialność karna nieletnich
  • przestępczość osób nieletnich i konsekwencje
  • tytoń, narkotyki, dopalacze i ich skutki
  • bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna

W dniu 25 maja w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie zaproszonych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z mieszkańcami internatu. Policjanci przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą: zachowań wskazujących na demoralizację, przestępczości oraz dopalaczy i narkotyków. Podczas pogadanki przekazano informacje o rodzajach uzależnień, sposobach reagowania. W trakcie spotkania policjanci zwracali szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie tych substancji, ale także edukowali słuchaczy na temat odpowiedzialności prawnej.

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkanie przebiegało w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Kolejne już spotkanie z Policją mieszkańców internatu wpływa na większą odpowiedzialność uczniów za swoje postępowanie i służy ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.