Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Rowerem po Pogórzu Rożnowskim - info

Rowerem po Pogórzu Rożnowskim

W dniu 8 września podczas wernisażu w Miasteczku Galicyjskim został za prezentowany przybyłym gościom informator turystyczny "Rowerem po Pogórzu Rożnowskim". Zaprezentowane w nim  wycieczki rowerowe w ilości 16 są doskonałym materiałem dla wszystkich pasjonatów turystyki rowerowej. Informator został wydany w ilości 1000 szt i będzie przekazany do wszystkich instytucji i organizacji zajmujacych się promocją Sądecczyzny.Zapraszamy na trasy rowerowe Pogórza Rożnowskiego.

Informacja nt. projektu "Rowerem po Pogórzu Rożnowskim" - wycieczki

 

Projekt „Rowerem po Pogórzu Rożnowskim” jest skierowany do młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

W ramach zadania zrealizowany zostanie cykl kilku jednodniowych turystycznych wycieczek rowerowych w okresie od dnia 15 kwietnia do 15 czerwca oraz w miesiącu lipcu czterodniowy obóz rowerowy. W ramach wycieczek i obozu, uczestnicy będą poznawali tereny Pogórza Rożnowskiego, a w szczególności obszar wokół Jeziora Rożnowskiego. W ich ramach dotrzemy w najciekawsze pod względem historycznym, przyrodniczym i krajobrazowym miejsca. Wszystkie wycieczki oraz obóz rowerowy będą dokumentowane, a relacje z odbytych wypraw, wraz z trasą i zdjęciami, będą systematycznie publikowane na stronie ZSEM. Chcemy tym samym, zainspirować i dać gotowe propozycje wycieczek rowerowych dla mieszkańców Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego, a także dla turystów odwiedzających nasz region.

Uwaga:

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z opiekunami Sekcji Turystyki Rowerowej z p. Markiem Ryglewiczem i Tomaszem Librem. Z uwagi na wczesną wiosnę jest szansa że na pierwszą wycieczkę wyruszymy z początkiem marca.

Rowerem po Pogórzu Rożnowskim

Generał Józef Kustroń pro Memoria

Dla ZSEM to rok szczególny, gdyż 28 września będziemy uroczyście obchodzić 40 rocznicę nadania naszej szkole imienia Generała Józefa Kustronia. Dla uczczenia tej rocznicy w STR powstał pomysł zorganizowania w tym roku kalendarzowym cyklu wycieczek po Pogórzu Rożnowskim, oraz obozu wakacyjnego dla członków STR. Na bazie zebranych materiałów i zdjęć zostanie wydany folder turystyczny promujący turystykę rowerową po Pogórzu Rożnowskim.

Sfinansowania całego przedsięwzięcia podjęło się powstałe w czerwcu 2013 roku Stowarzyszenie Sądecki Elektryk. Będzie ono realizowane w ramach dwóch projektów, na które stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie.

Cały projekt o nazwie "Rowerem po Pogórzu Rożnowskim" składa się z dwóch części:

pierwsza związana z wycieczkami i obozem rowerowym została częściowo dofinansowana przez Miasto Nowy Sącz

druga dotycząca opracowania folderu turystycznego i zorganizowania w BWA wystawy zdjęć została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Oba projekty będą prowadzone i finansowane w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.

Bieżących informacji nt realizacji obu projektów należy szukać na stronach stowarzyszenia w zakładce Projekty ( http://stowarzyszenie.zsem.edu.pl ) natomiast w zakładce STR na stronach ZSEM będą ukazywały się  relacje i zdjęcia z kolejnych wycieczek członków sekcji. W tym roku opiekunami na wycieczkach rowerowych oraz letnim obozie rowerowym w Bartkowej będą nauczyciele Toamsz Liber i Marek Ryglewicz. Daje to możliwość zorganizowania w ciągu roku szkolnego większej liczby wycieczek.

Rowerem po Pogórzu Rożnowskim

8 września w Miasteczku Galicyjskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Rowerem po Pogórzu Rożnowskim”, która jest podsumowaniem dwóch projektów zrealizowanych przez działające od ponad roku Stowarzyszenie Sądecki Elektryk. Pierwszy projekt dofinansowany przez Miasto Nowy Sącz pozwolił młodzieży Elektryka wyjechać w okresie wakacji na kilkudniowy  obóz rowerowy do  Bartkowej, natomiast drugi realizowany w ramach zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe zakładał organizację wystawy i wydanie informatora turystycznego z propozycją 16 wycieczek rowerowych po Pogórzu Rożnowskim. Otwarcia wystawy dokonała Pani Maria  Marcinowska z Muzeum Okręgowego. W pięknej scenerii wnętrz dworu z Łososiny Górnej przybyli goście na 14 planszach podziwiali uroki Pogórza Rożnowskiego oraz mogli otrzymać świeżo wydany informator turystyczny. Wspaniałej pasji gratulowała młodzieży i organizatorom Pani Bożena Jawor, wiceprezydent Nowego Sącza, natomiast Pani Anna Brach, Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, reprezentująca Starostwo Powiatowe, dziękowała za promocję Sądecczyzny i materiały, które będą wykorzystane podczas licznych targów turystycznych w Polsce. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wystawa trwać będzie do 22 września br.