Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Projekt edukacyjny "Turystyka rowerowa w Gminie Korzenna"

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

„Turystyka rowerowa w gminie Korzenna”

 

I. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie młodzież Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych należąca do działającej od sześciu lat Sekcji Turystyki Rowerowej. Pośrednimi beneficjentami będzie młodzież szkół gminy Korzenna, powiatu nowosądeckiego, oraz wszyscy zainteresowani turystyką rowerową.

II. Cele projektu bezpośrednie i pośrednie:

1. Promocja Sądecczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

2. Poznanie przez członków Sekcji Turystyki Rowerowej walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenów Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego na terenie gminy Korzenna, oraz zapoznanie się z zabytkami architektury, spotykanymi na trasie wycieczek.

3. Opracowanie przewodnika rowerowego zawierającego propozycje wycieczek rowerowych w najatrakcyjniejsze pod względem krajobrazowo-przyrodniczym miejsca na terenie gminy oraz w najbliższych okolicach. Przewodnik będzie bezpłatnie przekazany Gminie Korzenna, Starostwu Powiatowemu Nowy Sącz, oraz wszystkim podmiotom zajmującym się promocją Sądecczyzny. Materiałami do przewodnika będą dokumentacja fotograficzna, trasy oraz opisy wycieczek odbytych przez Sekcję Turystyki Rowerowej na terenie Gminy Korzenna.

4. Opracowanie aplikacji „Wycieczki rowerowe w gminie Korzenna” na potrzeby gminy, w celu propagowania turystyki rowerowej wśród mieszkańców, oraz turystów odwiedzających Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie. Aplikacja udostępniona również będzie w Internecie.

III. Czas realizacji projektu:

1. Wstępne przygotowanie materiałów i propozycji wycieczek – do 30 kwietnia br.

2. Realizacja przez członków Sekcji Turystyki Rowerowej wycieczek po Pogórzu Rożnowsko – Ciężkowickim, z miejscem startu i zakończenia w Korzennej – od 1 maj – 25 czerwiec br.

3. Publikowanie relacji z kolejnych wycieczek na Sądeckim Portalu Informacyjnym - od 1 maj – 30 czerwca br 4. Opracowanie przewodnika rowerowego i wydanie go w wydawnictwie - do 15 września br.

5. Rajd rowerowy dla uczniów Gimnazjum w Korzennej, podczas którego przewodniki i aplikacja zostaną przekazane Urzędowi Gminy Korzenna - I tydzień października br.

IV. Projekt będzie realizowany we współpracy z Urzędem Gminy w Korzennej, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

V. Projekt zostanie sfinansowany ze środków uzyskanych od firm sponsorujących, Urzędu Gminy w Korzennej, oraz ze środków Rady Rodziców ZSEM

VI. Działania promocyjne i informacyjne będą prowadzone w trakcie realizacji projektu z udziałem lokalnych mediów, oraz Sądeckiego Portalu Informacyjnego.

VII. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną z ramienia ZSEM za realizacje projektu edukacyjnego „Turystyka rowerowa w Gminie Korzenna” jest nauczyciel w ZSEM, Marek Ryglewicz, inicjator i opiekun Sekcji Turystyki Rowerowej.

Podsumowanie

Wycieczki w Gminie Korzenna

Szósty rok swojej działalności Sekcja Turystyki Rowerowej Sądeckiego „Elektryka” postanowiła poświęcić na bliższe poznanie terenów Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego. Podjęte przez opiekuna STR rozmowy zaowocowały podpisaniem porozumienia między wójtem Korzennej Leszkiem Skowronem, a dyrektorem  Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu  Walentym Szarkiem o współpracy przy realizacji projektu „Turystyka rowerowa w Gminie Korzenna”. Szkoła zobowiązała się w nim do opracowania siłami członków STR 12 tras rowerowych, udokumentowanych mapkami, zdjęciami i opisami, powstałych na podstawie odbytych wycieczek. Tak powstał niniejszy przewodnik. Dwie pierwsze wycieczki zaczynają się w Nowym Sączu, ale ich trasy przebiegają przez tereny położone na północ od Nowego Sącza. Miały one pokazać młodzieży Elektryka uroki Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego i przekonać ich do celowości  kolejnych działań. Podczas pierwszej z wycieczek jadąc przez Januszową i Librantową docieramy do Koniuszowej i Mogilna. Będąc tam możemy z daleka podziwiać najwyższe wzniesienia, takie jak Kuminowiecką Górę, Berdychów, czy pasmo Jodłowej Góry i Rosochatki. To podczas tej wycieczki klarowały się pomysły na kolejne wyprawy, które miałyby swój początek i koniec w Korzennej, siedzibie gminy, a jednocześnie miejscowości położonej centralnie na terenie pogórza. Druga wycieczka również z Nowego Sącza, ale na Dąbrowską Górę, ma na celu zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe terenów  wokół Jeziora Rożnowskiego. Kolejnych jedenaście, to wycieczki poprowadzone po „pętli” zaczynające się i kończące w Korzennej. Długość tras waha się od kilkunastu do 50 kilometrów, a wszystkie prowadzą przez najatrakcyjniejsze fragmenty Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego. Atrakcyjne zarówno pod względem, krajobrazowym, przyrodniczym, ale również spotykanych zabytków architektury. Sześć z nich członkowie Sekcji Turystyki Rowerowej odbyli podczas trzydniowego pobytu w gminie z noclegami w Mogilnie. Kolejne pięć zrealizowaliśmy w czasie trzech jednodniowych wypadów. Czy byliśmy wszędzie? Na pewno nie, dlatego też wszystkich miłośników turystyki rowerowej, którzy będą korzystali z naszych propozycji namawiamy, by sami podjęli próbę modyfikacji i uzupełniania zaproponowanych tras, aby podjęli trud wyszukiwania nie odkrytych jeszcze przez nas uroczych i ciekawych miejsc. Co jest nie mniej ważne, to fakt, że z propozycji naszych wycieczek, można korzystać zarówno w różnych porach dnia (inaczej ogląda się Jezioro Rożnowskie o wschodzie, a inaczej o zachodzie słońca) i roku. Pierwsze wycieczki odbyliśmy na początku wiosny, kiedy wszystko budzi się do życia, ostatnią w pierwszym dniu lata gdy wokół stoją kopki siana, a zboże dojrzewa do zbliżających się żniw. A wyobraźmy sobie teraz te same trasy przejechane jesienią, a może nawet zimą. Tego nie można sobie wyobrazić,  trzeba je po prostu fizycznie kolejny raz przejechać. Wszystkie odbyte przez członków Sekcji Turystyki Rowerowej wycieczki, były systematycznie prezentowane na portalu Sądeczanin, który nasz projekt objął specjalnym patronatem i dzięki temu wszyscy zainteresowani, mogli na bieżąco śledzić postęp prac STR-u.

A teraz trochę statystyki:

  1. W ramach projektu członkowie sekcji odbyli 13 wycieczek.
  2. Najkrótsza wycieczka liczy 12 kilometrów.
  3. Najdłuższa około 50 kilometrów.
  4. Najniżej położone miejsce. to brzeg Jeziora Rożnowskiego 270 m n.p.m.
  5. Najwyżej położone miejsce Rosochatka 753 m n.p.m.
  6. Ilość odwiedzonych zabytkowych kościołów 13.
  7. Suma przebytych kilometrów 403 km
  8. W wycieczkach uczestniczyły 2 uczennice, 14 uczniów i 2 nauczycieli.

 Poniżej zestawienie (w kolejności alfabetycznej) wszystkich uczestników 13 wycieczek rowerowych:

 

LP

Nazwisko i imię

Klasa

Ilość wycieczek

1

Bugajska Joanna

1 c LO

2

2

Durałek Grzegorz

nauczyciel WF

1

3

Górka Rafał

1 e T

10

4

Hodorowicz Wojciech

1 e T

9

5

Hopek Konrad

2 c LO

2

6

Job Jarosław

3 j T

2

7

Karkowski Marcin

2 c LO

1

8

Kędzior Michał

2 c LO

1

9

Ludwiszewski Mateusz

3 j T

2

10

Niemas Michał

3 d LO (absolwent)

1

11

Poręba Tomasz

2 c LO

8

12

Pustułka Rafał

3 j T

2

13

Rusnak Stanisław

2 e T

7

14

Ryglewicz Marek

nauczyciel, opiekun STR

13

15

Sroka Bartłomiej

2 f T

7

16

Sułkowska Katarzyna

1 c LO

2

17

Wańczyk Andrzej 

2 f T

1

18

Żak Adrian

2 c LO

7

 

Dziękując wszystkim uczestnikom projektu, za wielkie zaangażowanie, pragnę w szczególności wyróżnić Rafała Górkę i Wojciecha Hodorowicza, obu z klasy I e T, którzy uczestniczyli w największej liczbie wycieczek i mieli znaczący wpływ na opracowanie i dobór tras.

 

Zapraszam na wycieczki rowerowe w Gminie Korzenna.

Nowy Sącz, czerwiec 2011                                                             Marek Ryglewicz

Uwaga:

Zdjęcia, mapki i opisy wszystkich 13 wycieczek znalazły się na specjanie wykonanej stronie pod linkiem Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie