Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Jesteśmy najlepszym Technikum w Polsce!

Dzień 15 stycznia 2014 roku zapisze się złotymi głoskami w historii naszej szkoły.

W tym dniu w warszawskim Centrum Nauki Kopernik podczas uroczystego finału XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 nasza szkoła zdobyła tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce 2014 roku w grupie techników, zajmując I miejsce w rankingu i zdecydowanie wyprzedzając wszystkie technika w kraju.

Punktem kulminacyjnym gali było wręczenie dyrektorowi szkoły W. Szarkowi przez Panią minister J. Kluzik-Rostkowską dyplomu potwierdzającego ten gigantyczny sukces. Pan dyrektor Walenty Szarek odbierając dyplom podkreślił, że szkoła zawdzięcza swój sukces konsekwentnej działalności wychowawczej, świetnej atmosferze nauczania i niemal 100-procentowej frekwencji uczniów. Szlifowanie takich diamentów to niezwykle odpowiedzialne zadanie – podkreśliła minister Joanna Kluzik-Rostkowska.

Warto podkreślić, że w XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych najlepsze szkoły wskazano po analizie wyników 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników w Polsce. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki egzaminów zawodowych oraz sukcesy w olimpiadach.

GRATULACJE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ELEKTRYKA!

Wypowiedź Pani Dyrektor dla radia RDN.


Wideo na stronie www.tv-ns.pl

Zobacz również:
- Uparty marsz po sukces, z godnym górali zacięciem, z roku na rok coraz bliżej szczytu... I wreszcie: Zdobyty! Zobacz więcej
- Oni są najlepsi! Zobacz więcej
- To historyczny sukces! Zobacz więcej
- Technikum z Sącza najlepsze wg miesięcznika "Perspektywy" Zobacz więcej, czytaj dalej.