Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Firma BeSport prowadzona przez Roberta Szosta i Piotra Nowobilskiego (uczniów z klasy IVg Technikum) oraz firma DiK Bikes zarządzana przez Danielę Sierotowicz i Klaudię Biel (uczennice z klasy Ib LO) to firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki i tym samym zwyciężyły w ekonomicznej grze symulacyjnej  Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne (IPP). W naszej szkole 21 uczniów prowadziło swoje wirtualne firmy w ramach zajęć Koła naukowego „Ekonomia w praktyce” prowadzonego przez p. Małgorzatę Matląg nauczycielkę podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie zwycięskich firm otrzymali dyplomy, certyfikaty oraz tablety i audiobooki. Dzisiaj Pan Dyrektor wręczył nagrody przekazane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a ufundowane w ramach projektu Przedsiębiorcze Szkoły realizowanego przez WSIiZ.

Symulacyjna gra IPP polega na zarządzaniu firmą produkującą rowery. Celem gry jest rozwijanie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz dobycie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i taktycznych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Gra IPP jest symulacją biznesową, w której gracze wcielają się w zarządy wirtualnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rowerów dla trzech segmentów rynku. Ich zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji związanych z ich wirtualnym przedsiębiorstwem, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie przedsiębiorstw działających na realnym rynku. Uczestnicy gry przypisali funkcje poszczególnym członkom zespołu, tworzyli misję oraz ustalali strategię działania. Ponadto, gracze zajmowali się zatrudnianiem pracowników oraz ustalaniem wynagrodzeń. Decydowali o jakości produktów, cenie, wprowadzanych innowacjach. Gra miała przebieg turowy i z każdą kolejną rundą rosła konkurencja między firmami a wraz z nią rosły emocje. P. Małgorzata Matląg, podkreśla, że „ gry symulacyjne umożliwiają uczniom nie tylko rozrywkę ale przede wszystkim naukę i zdobywanie doświadczenia poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych – a to na pewno zaprocentuje w przyszłości.”