Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Święto Szkoły

26 września br. w naszej szkole miała miejsce niezwykła uroczystość. Niezwykła potrójnie. W tym dniu obchodziliśmy 40. rocznicę nadania szkole imienia gen. Józefa Kustronia, poświęcony został  nowy sztandar, ufundowany przez rodziców uczniów i absolwentów oraz odbyło się ślubowanie uczniów pierwszych klas.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele kolejowym mszą świętą. Głównym motywem kazania o. dr  Marka Wójtowicza (absolwenta „Elektryka”) była maksyma "Bóg, Honor, Ojczyzna", którą wyznawał gen. Józef Kustroń.

Po mszy świętej uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeszli w uroczystym marszu ulicami miasta do budynku szkoły. W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Walenty Szarek przypomniał m. in. burzliwe czasy PRL-u, w których niemal cudem udało się uzyskać akceptację władz dla generała Kustronia jako patrona ZSEM. Podsumowując kolejne lata istnienia szkoły przypomniał o jej ogromnych sukcesach. „ Kierowana przeze mnie szkoła jest postrzegana przez pryzmat sukcesów, które odnosimy . Chcę podkreślić, że jest to wynik wieloletnich działań.”  Na koniec dodał: „Patrząc przez pryzmat minionego 40-lecia cenne są dla mnie dwie cechy „Elektryka”. Pierwszą z nich jest fenomen zawiązania swoistej  „rodziny kustroniowej”, tworzonej przez kilka pokoleń ludzi, dla których „Elektryk” był, lub jest czymś wyjątkowym. Drugim sukcesem jest umiejętność pogodzenia dwóch, wydałoby się, wykluczających się obszarów: nowoczesności, wynikającej chociażby z kierunków kształcenia, oraz tradycyjnych metod i wartości wychowawczych”

Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrali zaproszeni goście. Byli to m. in. pani Bożena Jawor Wiceprezydent Nowego Sącza, pani Marta Mordarska radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Kazimierz Sas były dyrektor ZSEM i poseł na Sejm, pan Andrzej Nepelski, dyrektor Zespołu Szkół imienia generała J. Kustronia z Lubaczowa, Pan Wiesław Janczyk poseł na Sejm RP. We wszystkich tych wystąpieniach padło mnóstwo serdecznych i ciepłych słów pod adresem szkoły i całej społeczności szkolnej. Wszyscy podkreślali zasługi naszej szkoły w promowaniu Nowego Sącza i  Sądecczyzny w Polsce. Serce rosło i napełniało się dumą, na myśl „ZSEM to moja szkoła!”. Warto zaznaczyć, że zaproszeni goście w swych wystąpieniach nie kryli, że ich życie niejednokrotnie splatało się z sądeckim Elektrykiem. Spora część z nich to absolwenci naszej szkoły. 

Dyrektor szkoły z rąk pani Marty Mordarskiej radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego odebrał  przyznany naszej szkole przez marszałka Województwa Małopolskiego medal Polonia Minior. To bardzo ważne wyróżnienie. Pani Bożena Jawor Wiceprezydent Nowego Sącza wręczyła prezent dla szkoły w postaci drukarki.

Po wystąpieniu dyrektora szkoły pożegnano uroczyście stary sztandar szkoły. Nowy sztandar poświęcił ksiądz kapelan Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. Sztandar ma kształt kwadratu o boku długości jednego metra i obszyty jest złotymi frędzlami. Na awersie wyobrażono postać generała Józefa Kustronia w mundurze galowym piechoty górskiej a złotą nitką wyhaftowane zostało nazwisko generała Józefa Kustronia. Rewers zdobi podobizna orła białego w złotej koronie.
Po poświęceniu nowego sztandaru nastąpiło ślubowanie 276 uczniów pierwszych klas.

Kolejną częścią szkolnego święta było widowisko słowno-muzyczne, uświetnione efektami światło – dźwięk przygotowanymi przez znanego DJ Marshala (absolwenta naszej szkoły).
Zebrani wysłuchali też okolicznościowego wideo-przemówienia, wnuczki Józefa Kustronia, która nie mogła wziąć osobiście udziału w uroczystościach: - Mój dziadek byłby dumny, że jego imię nosi najlepsze technikum w Polsce – powiedziała Ewa Kustroń.

Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się między innymi: pani prezydent  Bożena Jawor,  radna województwa małopolskiego M. Mordarska, poseł na sejm RP W. Janczyk, dyrektor szkoły w Lubaczowie A. Nepalski, dyrektor wydziału edukacji J. Klimek, sekretarz rady miasta M. Oleniacz, prezes  stowarzyszenia Sursum Corda M. Kałużny, komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej M. Kurek, księża – M.Wójtowicz, D. Bugajski, E. Czaja, S. Jopeki wielu innych.

Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej pod batutą doktora Stanisława Strączka (również absolwenta naszej szkoły).