Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL SOS dla Sądecczyzny

SOS dla Sądecczyzny - V edycja

3 czerwca w świetlicy szkolnej odbył się panel dyskusyjny będący podsumowaniem projektu SOS dla Sądecczyzny. Tegoroczna V edycja organizowana była przez, od roku działające, Stowarzyszenie Sądecki Elektryk. Do rywalizacji o tytuł "Najlepsi ekolodzy wśród informatyków" stanęły w tym roku cztery szkoły, które reprezentowane były przez pięcioosobowe zespoły uczniowskie:
 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju
 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
 
- Zespół Szkół Zawodowych im św Kingi w Podegrodziu
 
- Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych im gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

Zgodnie z regulaminem celem projektu jest edukacja proekologiczna, a działania podejmowane przez uczniów mają uwrażliwić ich na walory przyrodnicze Sądecczyzny i wskazać na zagrożenia środowiska związane z działalnością antropogeniczną. Projekt ma również włączać młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zachęca do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, kształtując pożądane postawy obywatelskie. Publicznym wystąpieniom grup przysłuchiwała się komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ocenie podlegała przygotowana przez grupy aplikacja lub prezentacja, plakat, ekotrasa oraz znajomość zagadnień z ekologii. Komisja była zgodna, że poziom był bardzo wyrównany, ale ostatecznie zdecydowała się przyznać pierwsze miesjce i tytuł "Najlepsi ekolodzy wśród informatyków" Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Miejsce drugie zajęła szkoła z Krynicy Zdroju, a trzecie nasza szkoła, reprezentowana przez młodzież klasy I i T. Wszystkie nagrodzone szkoły otrzymały aparat fotograficzny lub tablet, a członkowie grup uczniowskich nagrody pieniężne. Należy dodać, że projekt SOS dla Sądecczyzny współfinansował Powiat Nowosądecki, a jednym ze sponsorów była firma FAKRO.Zwycięzcom gratulujemy!!!!