Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL „Kreatywność w biznesie-innowatyka” - warsztaty 2b LO.

„Kształcić dla innowacyjności to znaczy... myśleć, wiedzieć, umieć,
poszukiwać, tworzyć... ciągle na nowo nieograniczone możliwości
własnego rozwoju”,czyli styczniowe warsztaty klasy 2b LO pt. „Kreatywność w biznesie – innowatyka” prowadziła dr Anna Ujwary-Gil w WSB-NLU.

Warsztaty niezwykle ciekawe i twórcze, pracowaliśmy w grupach i tworzyliśmy swoje własne projekty innowacyjne. Najlepszy projekt i myśl nowoczesna został nagrodzony książką pani dr z jej dedykacją i autografem. Wygrała koleżanka Katarzyna Kucz, która w swojej prezentacji najlepiej ujęła poznane zasady innowacji.
Prowadząca Doktor Anna Ujwary-Gil w WSB-NLU to Stypendystka Fundacji Stypendialnej i Szkoleniowej (Fundusze Norweskie). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym oraz pomiarze zasobów niematerialnych. W 2010 roku jej książka pt. „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” otrzymała prestiżową nagrodę Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.