Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Rajd 2012/2013

Rajd Elektryka 2012/2013

W tym roku szkolnym zdobywamy Przehybę


Regulamin Rajdu    Informacje   Link do mapy

Plan rajdu.
- W piątek 28 września, każda klasa biorąca udział w  rajdzie, wyrusza na Przehybę z dowolnie wybranej miejscowości ( np. Barcice, Rytro, Piwniczna, Jaworki, Szczawnica, Krościenko, Tylmanowa,  Łącko, Jazowsko, Gołkowice) – mapki z trasami do odebrania po konferencji 13 września. 

- Dojazd do wybranej miejscowości we własnym zakresie.
- Na Przehybie wszyscy otrzymają ciepły posiłek.
- Po posiłku klasa ustawia się do pamiątkowego zdjęcia.
- Po wykonaniu zdjęcia uczniowie schodzą z Przehyby do dowolnie wybranej miejscowości (jw).
- Dojazd do Nowego Sącza we własnym zakresie.

- Koszt rajdu 10 zł/osoba. Bardzo proszę o wpłaty w terminie do 21 września (kol. A.Kumor, G. Durałek)
- Istnieje możliwość rajdu  2-dniowego (czwartek, piątek) – uzgodnić z dyr  K. Rembiasz
- Uczniowie posiadający zwolnienia długoterminowe z wychowania fizycznego nie biorą udziału w rajdzie. 
   W tym dniu przychodzą do szkoły.
- Rajd traktujemy jak wycieczkę szkolną.

Dokumentację wycieczki należy złożyć u organizatorów rajdu (kol. A.Kumor, G. Durałek)

Ogłaszamy Konkurs fotograficzny.
Każda klasa biorąca udział w rajdzie może wykonać baner promujący klasę/szkołę. Na Przehybie klasa ustawi się do zdjęcia wraz z banerem. Dodatkowo każda klasa może zgłosić po dwa zdjęcia w kategoriach:
- klasa na Rajdzie, 
- Przehyba, 
- przyroda.                                                                                                                               
Po rajdzie wybierzemy najciekawsze projekty. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.
Wszelkich informacji udzielają kol. A.Kumor, G.Durałek

 

 

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty – Rajd Elektryka 2012

W dniu 17.10.2012r. komisja oceniająca w składzie: przewodnicząca – wicedyr. Krystyna Rembiasz, organizator rajdu - Andrzej Kumor , przedstawiciel samorządu szkolnego – Arkadiusz Konior, dokonała przeglądu zdjęć i wyraziła opinię z rajdu odbytego w dniu 28.09.2012r. Zgodnie z regulaminem jurorzy ocenili zdjęcia w czterech kategoriach:

Kategoria „Baner promujący klasę” – zwyciężyły ex aequo klasy 4gT oraz 4iT (20pkt)

Kategoria „Klasa na rajdzie” – zwyciężyła klasa 2aLO (22pkt)

Kategoria „Przehyba” – zwyciężyła Sekcja Turystyki Rowerowej ZSE-M (24pkt)

Kategoria „Przyroda” - zwyciężyła Sekcja Turystyki Rowerowej ZSE-M (29pkt)

Decyzją jury zwycięzcy uhonorowani zostają nagrodami w kwocie 200 zł każdy.