Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Delegacja ze Stryja

Spotkanie z delegacją ze Stryja

W pierwszych dniach września uczniowie ZSEM wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego Panem Tadeuszem Zawiślanem spotkali się z przedstawicielami miasta Stryj - miasta w którym urodził się i dwa pierwsze lata życia spędził Patron naszej Szkoły Gen. Józef Kustroń.

Przygotowując się do obchodów 40 lecia nadania naszej Szkole imienia Józefa Kustronia i Jego75 rocznicy Bohaterskiej śmierci delegacja miała zamiar odwiedzić miasto Stryj (Ukraina).  Jednak obecna sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów sprawiła, że pomysł ten należało odłożyć w czasie.

Odbywające się Forum Federacji i Stowarzyszeń UTW w Miasteczku Galicyjskim gościło w Nowym Sączu delegację z partnerskiego miasta Stryj.

Naszym rozmówcą był Pan Oleh Shmilyk, z zawodu inżynier energoelektryk, przewodniczący Obywatelskiej Organizacji "Agencji Rozwoju Regionalnego - Perspektywa  Stryjowska", która zajmuje się min. wdrażaniem projektów oszczędzania energii, edukacji, projektów ochrony środowiska dla gminy Stryj. Pan Oleh to człowiek otwarty na młodych ludzi, bez trudu znalazł wspólny język z naszą młodzieżą, rysując możliwość współpracy w przyszłości. Z niecierpliwością czekamy na dalsze kontakty.